Toán lớp 3 trang 167: Giải bài tập trang 167 SGK Toán 3

Xuất bản: 30/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 167 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3 trang 167 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 167 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 167 sách giáo khoa

Luyện tập phần 1

Bài 1

Đề bài

Có \(48\) cái đĩa xếp đều vào \(8\) hộp. Hỏi \(30\) cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Đáp án

Số cái đĩa xếp vào mỗi hộp là:

\(48 : 8 = 6\) (cái)

Số hộp cần có để xếp \(30\) cái đĩa là:

\(30 : 6 = 5\) (hộp)

Đáp số: \(5\) hộp

Bài 2

Đề bài

Có \(45\) học sinh xếp thành \(9\) hàng đều nhau. Hỏi có \(60\) học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

Đáp án

Số học sinh trong mỗi hàng là:

\(45 : 9 = 5\) (học sinh)

\(60\) học sinh xếp thành số hàng là:

\(60 : 5 = 12\) (hàng)

Đáp số: \(12\) hàng

Bài 3

Đề bài

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Đề bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 167 SGK Toán 3

Luyện tập phần 2

Bài 1

Đề bài

Một người đi xe đạp trong \(12\) phút được \(3km\). Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong \(28\) phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án

Đi \(1 km\) hết số phút là:

\(12 : 3 = 4\) (phút)

\(28\) phút đi được số ki-lô-mét là:

\(28 : 4 = 7 \, (km)\)

Đáp số: \(7 km\)

Bài 2

Đề bài

Có \(21 kg\) gạo chia đều vào \(7\) túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được \(51 kg\) gạo?

Đáp án

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

\(21 : 7 = 3 \, (kg)\)

Để được \(15kg\) gạo thì số túi phải lấy là :

\(51 : 3 = 17\) (túi)

Đáp số: \(17\) túi

Bài 3

Đề bài

Điền dấu (\(\times, \, :\)) thích hợp vào ô trống:

\(a) \,\, 32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 16\)

\(32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 4\)

\(b) \,\, 24 \, \Box \, 6 \, \Box \, 2 = 2\)

\(24 \, \Box \, 6 \, \Box \, 2 = 8\)

Đáp án

\(a) \,\, 32 \, \Box \, 4 \, \Box \, 2 = 16\)

Chẳng hạn ô trống đầu tiên điền dấu "\(\times\)", ta có:

\(32 \times 4 = 128\), khi đó:  \(128 : 2 = 64; \, 128 \times 2 = 256\) (sai)

Nếu ô trống đầu tiên điền dấu "\(:\)" , ta có:

\(32 : 4 = 8\), khi đó: \(8 : 2 = 4\) (sai);  \(8 \times 2 = 16\) (đúng)

Vậy ta điền dấu như sau: \(\bf 32 \color{red} {:} 4 \color{red} {\times} 2 = 16\)

+) 

Tương tự như trên ta có:

\(\bf 32 \color{red} {:} 4 \color{red} {:} 2 = 4\)

\(b) \bf \,\, 24 \, \color{red} {:} \, 6 \, \color{red} {:} \, 2 = 2\)

\(\bf 24 \, \color{red} {:} \, 6 \, \color{red} {\times} \, 2 = 8\)

Bài 4 - trang 168

» Xem đáp án bài 4 trang 168 sgk toán 3 (luyện tập)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 167 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM