Tiếng Việt 3 tuần 27 Ôn tập giữa học kỳ II tiết 7

Bài soạn là lời giải bài tập trang 76, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2.

Câu hỏi (trang 76 sgk Tiếng Việt 3): Giải ô chữ

Đáp Án:

a) Các ô chữ lần lượt là:

1. PHÁ CỖ

2. NHẠC SĨ

3. PHÁO HOA

4. MẶT TRĂNG

5. THAM QUAN

6. CHƠI ĐÀN

7. TIẾN SĨ

8. BÉ NHỎ

b) Ô chữ in màu là: Phát minh.

Tiếng Việt 3 tuần 27 Ôn tập giữa học kỳ II tiết 7
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X