Thu hoạch - Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Cùng tiến thành quan sát và lắp mô hình để hiểu rõ hơn về cấu trúc không gian của ADN

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Cấu trúc không gian của AND:

      - ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ.

      - Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại .

      - Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

      - Đường kính vòng xoắn là 20Å.

doctailieu.com
Tải về
Back to top