Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Tập đọc trang 58 Tiếng Việt 3 Đất quý đất yêu

Đọc Tài Liệu xin gửi tới quý bạn đọc bài soạn hướng dẫn giải bài tập Đất quý đất yêu trang 58, sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Nhằm giúp học sinh hiểu được nghĩa của các từ Ê-ti-ô-pi-a, cung điện, khâm phục. Đọc thầm nhanh và nắm được cốt truyện, phong tục đặc biệt của một Quốc gia mới.

Câu 1 (trang 85 sgk Tiếng Việt 3): Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào?

Đáp Án:

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất nồng hậu: vua mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi, tặng nhiều vật quý.

 

Câu 2 (trang 85 sgk Tiếng Việt 3): Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ?

Đáp Án:

Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ bỗng xảy ra : đó là viên quan bảo họ dừng lại, cởi giày ra và sai người cạo sạch đất bám vào đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu về nước.

 

Câu 3 (trang 85 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?

Đáp Án:

Người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ vì họ rất yêu quý đất đai của mình. Đối với họ đất đai của Tổ quốc, là anh em ruột thịt, đất đã nuôi sống họ, đất là thiêng liêng cao quý.

 

Câu 4 (trang 85 sgk Tiếng Việt 3): Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với quê hương như thế nào ?

Đáp Án:

Phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với Tổ quốc là hết sức đằm thắm, mặn nồng, thiết tha, sáu sắc. Họ coi đất đai của Tổ quốc là thứ tài sản quý giá nhất.

Tập đọc trang 58 Tiếng Việt 3 Đất quý đất yêu
 

doctailieu.com
Back to top