tac gia Hoài Anh

Hoài Anh

    Các tài liệu được trích dẫn

    Theo em, chủ đề của truyện Vua Chích choè là gì?

    Theo em, chủ đề của truyện Vua Chích choè là gì?

    Trả lời câu 4 trang 41 sgk Ngữ văn 6 tập 2 sách Kết nối tri thức: Trong nhiều chuyện kể, chủ đề chính của truyện chính là bài học cuộc sống mà nhân vật nhận ra từ câu chuyện của cuộc đời mình. Theo em chủ đề của truyện này là gì?