Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xuất bản: 29/08/2022 - Tác giả:

Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm Văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại với hướng dẫn trả lời câu hỏi trong bài học.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 5: Khái niệm Văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức

I. Khái niệm văn minh. Khái quát lịch sử văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại

1. Khái niệm văn minh

Trả lời câu hỏi trang 34: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Em hãy giải thích về khái niệm văn minh và văn hóa

Trả lời

Khái niệm văn minh: Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người; là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa, khi xã hội loài người vượt qua trình độ của thời kì dã man

Khái niệm văn hóa: Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo nên. Văn hóa tạo ra đặc tính, bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội.

Câu 2. Khái niệm văn minh, văn hóa giống nhau và khác nhau như thế nào? Nêu một ví dụ để chứng minh.

Trả lời

*So sánh khái niệm văn minh và văn hóa

- Giống nhau: đều là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến trình lịch sử.

- Khác nhau:

+ Văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra từ khi xuất hiện cho đến nay

+ Văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao của xã hội.

- Một ví dụ để chứng minh sự khác biệt trên

+ Văn minh sông Hồng, (từ đầu Thiên niên kỷ thứ II trước Công Nguyên đến cuối thế kỷ 15) tại đồng bằng Bắc Bộ (Việt Nam ngày nay). Thời kì này tại Bắc Bộ đã có nhà nước, đô thị, luân lí, tổ chức xã hội,....

+ Văn hóa Óc Eo được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau Công nguyên. Tính bản địa của nền văn hóa này được thể hiện qua đồ gốm, qua nồi nấu kim loại, khuôn đúc và các công cụ chế tác. Điều đó tạo nên nét riêng biệt của văn hóa Óc Eo với các nền văn hóa khác.

2. Khái quát tiến trình lịch sử ở các nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại

Trả lời câu hỏi trang 35: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Em hãy trình bày sự phát triển của một số nền văn minh thế giới thời kì cổ-trung đại trên trục thời gian.

Trả lời

Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ-trung đại được thể hiện trên trục thời gian như sau:

Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ-trung đại được thể hiện

  • Ai Cập cổ đại
  • Lưỡng Hà cổ đại
  • Ấn Độ thời kì cổ - trung đại
  • Trung Hoa thời kì cổ - trung đại
  • Hy Lạp - La Mã cổ đại
  • Văn minh Tây  u thời kì Phục hưng

Câu 2. Hãy nhận xét về thời gian hình thành và lịch sử phát triển của các nền văn minh phương Đông và phương Tây thời kì cổ-trung đại

Trả lời

Ta có nhận xét về thời gian hình thành và lịch sử phát triển của các nền văn minh phương Đông và phương Tây thời kì cổ - trung đại như sau:

- Phương Đông hình thành các nền văn minh lớn ở thời kì cổ đại.

- Văn minh phương Tây xuất hiện muộn hơn văn minh phương Đông.

- Các nền văn minh cổ phương Đông vẫn tiếp tục phát triển sang đến thời kì trung đại.

- Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại đã phát triển rực rỡ và trở thành cơ sở văn minh phương Tây sau này dù xuất hiện muộn hơn so với phương Đông,.

II. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại

1. Văn minh Ai Cập cổ đại

a. Cơ sở hình thành

Trả lời câu hỏi trang 36: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Khai thác Tư liệu 2, em hãy giải thích vì sao nhà sử học Hy Lạp cổ đại Hê-đô-đốt cho rằng: “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin”.

Trả lời

Từ việc khai thác tư liệu 2, lý do các nhà sử học Hy Lạp cổ đại Hê-đô-đốt cho rằng “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin” là do:

+ Ai Cập có những đồng bằng châu thổ rộng lớn và màu mỡ là do được sông Nin bồi đắp phù sa mà hình thành nên. Chính nhờ những lớp phù sa đã thúc đẩy canh tác trồng trọt, tăng năng suất nông nghiệp tối đa, giúp người Ai Cập luôn có những mùa màng bội thu.

+ Không những thế sông Nin còn cung cấp nguồn nước dồi dào phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người.

+ Đặc biệt sông Nin là con đường giao thông huyết mạch, giúp kết nối các vùng/ miền ở Ai Cập với nhau.

+ Thứ đã góp phần cải thiện cuộc sống của cư dân Ai Cập là sự đa dạng sinh vật do sông Nin đem lại (thủy sản, chim,…).

Đó chính là những lý do mà nhà sử học Hê-rô-đốt ở Hy Lạp cổ đại khẳng định “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin.”

Câu 2.

Hãy trình bày cơ sở hình thành văn minh Ai Cập cổ đại.

Trả lời

Nền văn minh Ai Cập cổ đại có cơ sở hình thành như sau:

- Về điều kiện tự nhiên:

+ Nền văn minh Ai Cập cổ đại hình thành và phát triển gắn liền với sông Nin ở Đông Bắc châu Phi.

+ Ai Cập cổ đại được bao quanh bởi Địa Trung Hải, Hồng Hải, sa mạc và các vùng rừng núi.

- Về dân cư và xã hội:

+ Sáng tạo nên nền văn minh Ai Cập là tộc người từ châu Phi, Pa-le-xtin và Xi-ri đã đến định cư tại lưu vực sông Nin

+ Có các tầng lớp quý tộc, tăng lữ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân và nô lệ được hình thành trong xã hội.

- Về kinh tế:

+ Nền tảng kinh tế cơ bản của Ai Cập cổ đạilà nông nghiệp.

+ Nông nghiệp ưu tiên trồng các loại lúa mì, mạch, kê và nhiều loại hoa màu khác.

+ Không chỉ trồng các loại cây, việc thuần dưỡng, chăn nuôi gia súc để lấy sức kéo và thực phẩm

+ Nền kinh tế có hoạt động buôn bán sớm phát triển

- Về chính trị:

+ Các nhà nước sơ khai đầu tiên ở Ai Cập hình thành trên lưu vực sông Nin từ thiên niên kỉ IV TCN.

+ Nhà nước Ai Cập thống nhất ra đời khoảng năm 3200 TCN.

+ Người đứng đầu nhà nước và có quyền lực tối cao cả về chính trị và tôn giáo là Pha-ra-ông.

b. Những thành tựu cơ bản

Trả lời câu hỏi trang 39: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Hãy giới thiệu một số thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập cổ đại

Trả lời

Một số thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập cổ đại:

Lĩnh vựcThành tựu
Tín ngưỡng, tôn giáoAi Cập sùng bái đa thần. Thờ thần tự nhiên, thần động vật, linh hồn người chết.
Chữ viết

- 3000 năm TCN sáng tạo ra chữ tượng hình

- Ghi chép lại nhiều tư liệu quý giá thuộc về lĩnh vực: Lịch sử, Văn học, Thiên văn học, Toán học...

Kiến trúc và điêu khắcCung điện, đền thờ, kim tự tháp,...
Khoa học, kĩ thuật

- Sáng tạo ra số thập phân, phép tính cộng trừ, biết tính diện tích tam giác, sử dụng số pi...

- Họ biết làm lịch dựa trên chu kì vận động của Mặt Trời đầu tiên trên thế giới.

- Y học: có hiểu biết về cơ quan trong cơ thể con người.

Câu 2.

Các thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời

Các thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại có ý nghĩa như sau:

- Có ảnh hưởng và ý nghĩa quan trọng trong văn hóa, xã hội, chính trị và nhiều thành tựu văn minh của Ai Cập cổ đại là tín ngưỡng và tôn giáo.

- Người Ai Cập cổ đại đã ghi chép, để lại nhiều tư liệu quý thuộc lĩnh vực như lịch sử, Văn học, Thiên văn học, Toán học,… nhờ có chữ viết

- Hiện thân cho sức lao động, trí tuệ và sự sáng tạo vĩ đại của con người là sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc của người Ai Cập cổ đại.

- Những thành tựu như: hệ số thập phân, phép tính cộng trừ, tính diện tích, chu kì vận động của Mặt Trời, kiến thức về giải phẫu người, kĩ thuật ướp xác…. Chứng tỏ các ngành Toán học, Thiên văn học, Y học của Ai Cập cổ đại rất phát triển

2. Văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại

Trả lời câu hỏi trang 43: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Hãy giới thiệu một số thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại.

Trả lời

Một số thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời kì cổ-trung đại là:

- Về tôn giáo: Hin đu giáo và Phật giáo là hai tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng hàng đầu của Ấn Độ là

- Về chữ viết: Trong thời kì văn minh sông Ấn, chữ viết Ấn Độ đã được tìm thấy. Về sau xuất hiện nhiều loại chữ viết khác nhau.

- Về văn học: Văn học Ấn Độ đạt nhiều thành tựu rực rỡ, tiêu biểu có Kinh Vê-đa, sử thi Ma-ha-ba-ra-ta và Ra-ma-y-a-na,

- Về kiến trúc, điêu khắc: Người Ấn Độ đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc đồ sộ như: cột đá, chùa và tháp Phật giáo; đền thờ, lăng mộ Hin-đu giáo; các thánh đường, cung điện do Ấn Độ chịu ảnh hưởng của tôn giáo.

- Về khoa học, kĩ thuật:

+ Toán học: Ngoài ra còn tính được số Pi (π) là 3.1416… 10 chữ số mà ngày nay chúng ta đang sử dụng cũng do người Ấn Độ sáng tạo ra.

+ Thiên văn học: Họ đã biết đặt ra lịch và có hiểu biết về vũ trụ, Mặt Trời và các hành tinh.

+ Vật lí, Hóa học: Người Ấn phát triển kĩ thuật luyện kim ở trình độ cao và tìm ra cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Ngoài ra, họ cũng tìm ra lý thuyết nguyên tử và khẳng định được về lực hấp dẫn của Trái Đất

+ Y- Dược học: người Ấn Độ có nhiều ghi chép về bệnh lí học, giải phẫu học, độc dược học, phẫu thuật….

Câu 2. Hãy nêu ý nghĩa các thành tựu của văn minh Ấn Độ thời kì cổ-trung đại.

Trả lời

Ý nghĩa các thành tựu của văn minh Ấn Độ thời kì cổ-trung đại được thể hiện như sau:

- Về tôn giáo: Không chỉ là quê hương của nhiều tôn giáo lớn mà tôn giáo Ấn Độ còn truyền bá ra bên ngoài và để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nhân loại.

- Về chữ viết: Chữ viết của các quốc gia như Cam-pu-chia, Thái Lan và Lào là do được sự truyền bá của chữ viết của Ấn Độ và cải biên tạo thành

Không chỉ là niềm tự hào của người dân Ấn Độ mà văn học Ấn Độ còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc, trở thành nguồn cảm hứng, đề tài sáng tác của nhiều ngành nghệ thuật khác, không chỉ ở Ấn Độ mà cả nhiều quốc gia khác, nhất là khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, các quốc gia Đông Nam Á chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ

Được ứng dụng và sử dụng đến tận ngày nay, khoa học, kĩ thuật Ấn Độ có ý nghĩa và đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức của nhân loại.

3. Văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại

a. Cơ sở hình thành

Trả lời câu hỏi trang 47: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Em hãy phân tích những cơ sở hình thành của văn minh Trung Hoa.

Trả lời

Những có sở hình thành của văn minh Trung Hoa:

- Điều kiện tự nhiên:

+ Lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang thuận lợi cho điều kiện sinh sống. Ở đó có đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, khí hậu thuận lợi…

+ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên dồi dào là những cơ sở quan trọng cho sự hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Hoa.

- Dân cư và xã hội:

+ Xây dựng nền văn minh Trung Hoa đa dạng, phong phú và phát triển rực rỡ là dân tộc Hán, Choang, Mãn, Hồi, Mông...

+ Quý tộc, nông dân, thợ thủ công, thương nhân…là các tầng lớp cơ bản trong xã hội Trung Hoa là; sang thời trung đại có thêm giai cấp địa chủ.

- Kinh tế: Nghề trồng lúa trở thành ngành kinh tế chính, thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng phát triển mạnh.

+ Nền tảng căn bản là nông nghiệp. Họ đã trồng nhiều loại cây lương thực, cây nguyên liệu, chăn nuôi gia suc, gia cầm.

+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng giữ vai trò quan trọng.

- Về chính trị: Trung Hoa cổ- trung đại theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, Hoàng đế có quyền lực tối cao, dưới vua là hệ thống quan lại từ trung ương đến địa phương.

Câu 2. Hãy chỉ ra một số nét tương đồng về cơ sở hình thành của nền văn minh Trung Hoa so với các nền văn minh khác ở phương Đông.

Trả lời

Nền văn minh Trung Hoa so với các nền văn minh khác ở phương Đông có một số nét tương đồng về cơ sở hình thành như sau:

- Nét tương đồng đầu tiên là đều hình thành và phát triển ven các dòng sông lớn. Văn minh Trung Quốc (sông Trường Giang, Hoàng Hà), Văn minh Ai Cập (sông Nin), Văn minh Ấn Độ (sông Ấn, sông Hằng).

- Nền kinh tế nông nghiệp là nền tảng kinh tế của Văn minh Trung Hoa và các nền văn minh phương Đông.

- Đặc biệt, nền quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua đều là chế độ chính trị của Văn minh Trung Hoa và các nền văn minh phương Đông đều là.

b. Những thành tựu cơ bản

Câu 1. Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa thời kì cổ-trung đại và ý nghĩa các thành tựu đó với lịch sử nhân loại.

Trả lời

Một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa thời kì cổ-trung đại:

- Tư tưởng, tôn giáo:

+ Sớm xuất hiện các học thuyết tư tưởng và tôn giáo. Ví dụ: Nho giáo, Đạo giáo, Mặc gia, Pháp gia…

+ Có sự tiếp thu và cải biến Phật giáo.

- Chữ viết:

+ Phát minh ra chữ viết từ rất sớm

+ Bao gồm: chữ khắc trên mai rùa, xương thủ (chữ giáp cốt); khắc trên đồ đồng (kim văn); khắc trên đá (thạch cổ văn); khắc trên thẻ tre, trúc…

- Văn học

+ Văn học Trung Hoa đồ sộ, đa dạng về thể loại, nội dung và phong cách nghệ thuật.

+ Thơ ca, kịch và tiểu thuyết là các loại hình văn học có nhiều thành tựu nhất, trong đó tiêu biểu là thơ ca thời Đường và tiểu thuyết thời Minh - Thanh.

- Kiến trúc, điêu khắc và hội họa

+ Kiến trúc và điêu khắc Trung Quốc có sự gắn kết mật thiết với nhau, có công năng sử dụng rất đa dạng như: nhà ở, cung điện, các công trình phòng thủ, quân sự; các công trình tôn giáo, lăng mộ,... Những công trình nổi tiếng, bao gồm: Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hoà Viên, Thập Tam Lăng,...

+ Hội hoạ Trung Hoa rất đa dạng cả về đề tài, nội dung và phong cách. Người Trung Hoa vẽ tranh trên nhiều chất liệu như gỗ, lụa, giấy,...

- Khoa học, kĩ thuật

+ Toán học: sử dụng hệ số đếm thập phân, tính được diện tích các hình phẳng và thể tích các hình khối, tính được số pi (T) chính xác tới 7 chữ số thập phân, phát minh ra bàn tính,..

+ Thiên văn học, người Trung Hoa là những người đầu tiên ghi chép về nhật thực, nguyệt thực và nhiều hiện tượng thiên văn khác. Họ đã sớm đặt ra lịch để phục vụ đời sống và sản xuất.

+ Y - Dược học, họ đã chẩn đoán, lí giải và chữa trị các loại bệnh bằng nhiều phương pháp như: dùng thuốc, châm cứu, giải phẫu,... Trong lịch sử Trung Hoa thời kì cổ - trung đại xuất hiện nhiều thầy thuốc nổi tiếng như: Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh,...

+ Sử học: đa dạng về hình thức, thể loại, nội dung với một số tác phẩm nổi tiếng như: Xuân Thu (bộ biên niên sử đầu tiên của Trung Hoa), Sử kí của Tư Mã Thiên.

+ Kĩ thuật: có bốn phát minh lớn về kĩ thuật, gồm: kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, thuốc súng và la bàn.

* Ý nghĩa của văn minh Trung Hoa:

+ Là sản phẩm của trí tuệ, sự lao động sáng tạo của cư dân Trung Quốc.

+ Đóng góp nhiều thành tựu quan trọng vào kho tàng văn minh nhân loại và đặt nền móng cho sự phát triển nhiều lĩnh vực.

+ Nhiều thành tựu văn minh Trung Quốc cổ - trung đại vẫn có giá trị và được sử dụng cho đến ngày nay.

Câu 2. Tư liệu 4 (tr46) giúp em biết gì về giá trị và sức sống trường tồn của văn minh Trung Hoa? Hãy lấy một số ví dụ minh họa.

Trả lời

Từ tư liệu 4 (tr46) cho em thấy giá trị và sức sống trường tồn của văn minh Trung Hoa rất bền vững. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với bao thăng trầm. Văn hóa Trung Hoa vẫn không bị mai một dù ngay cả khi bị thống trị bởi ngoại tộc bên ngoài. Thậm chí sức sống của văn minh Trung Hoa mạnh mẽ đến mức nó “đồng hóa ngược” lại các dân tộc thống trị nó. Và những giá trị mà văn minh Trung Hoa vẫn trường tồn cho đến tận ngày nay.

Ví dụ tiêu biểu là: Chữ Hán, Văn học nghệ thuật (thơ Đường, tranh thủy mặc, tiểu thuyết Minh-Thanh….), các công trình kiến trúc (Vạn Lý trường thành, cố cung Bắc Kinh….)

Luyện tập và vận dụng trang 47: Soạn sử 10 bài 5 Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập

1. Em hãy trình bày về quá trình hình thành, phát triển của các nền văn minh phương Đông thời kì cổ-trung đại

Trả lời

Quá trình hình thành và phát triển của của các nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại được biểu hiện như sau:

Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Hoa là bốn trung tâm văn minh lớn được hình thành ở thời kì cổ đại và ở phương Đông. Điểm chung của các nền văn minh này đều là hình thành trên lưu vực các dòng sông. Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu chống lại thiên tai, trị thủy,... cũng là điều kiện để các nền văn minh ở phương Đông xuất hiện sớm.

Các nền văn minh như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục phát triển khi sang đến thời kì trung đại. Còn văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà chịu ảnh hưởng nhiều của văn minh A Rập trong một thời gian dài.

2. Lập bảng thể hiện các thành tựu văn minh cơ bản của Ai Cập cổ đại, Trung Hoa và Ấn Độ thời kì cổ-trung đại theo gợi ý sau:

Trả lời

Nền văn minhThành tựu tiêu biểuThời điểm xuất hiệnThuộc lĩnh lựcĐặc điểm, ý nghĩa/giá trị
Ai Cập

Hệ thống chữ viết cổ

Kim tự tháp, tượng nhân sư...

Tính số thập phân, diện tích các hình.

Kiến thức giải phẫu, kĩ thuật ướp xác

Khoảng 3200 TCNChữ viết, kiến trúc, toán học, y học...

Góp phần vào sự phát triển của văn minh Ai Cập

Đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực của văn minh nhân loại

Ấn Độ

Sản sinh ra Hin đu giáo và Phật giáo

Kinh Vê-đa, Sử thi

Cột đá, chùa, tháp.

Sáng tạo ra 10 chữ số, tính được số pi

Nhiều ghi chép về bệnh lí học, giải phẫu học, dược học...

Giữa thiên niên kỉ III TCNTôn giáo, Văn học, Kiến trúc, Toán học, Y học

Đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức nhân loại.

Ảnh hưởng sâu sắc đến các quốc gia trong khu vực, nhất là Đông Nam Á.

Trung Hoa

Nho, Phật Đạo, thuyết Âm Dương, Bát quái, Ngũ hành...

Chữ kim văn, giáp cốt

Đường thi, tiểu thuyết Minh- Thanh,...

Vạn Lý trường thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên...

Tứ đại phát minh: kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng

Khoảng thế kỉ XXI TCNTư tưởng, Chữ viết, văn học, kiến trúc, kĩ thuật- khoa học

Chứng tỏ sự phát triển của văn minh Trung Hoa.

Ảnh hưởng đến các nước láng giềng, sang cả Tây Á, thậm chí châu Âu.

Nhiều thành tựu còn giữ được đến ngày nay, đóng góp vào di sản văn hóa của nhân loại

Vận dụng

1. Liên hệ và cho biết ý nghĩa và ảnh hưởng của những thành tựu văn minh phương Đông (Ai Cập cổ đại, Ấn Độ và Trung Hoa thời kì cổ - trung đại) đối với Việt Nam.

Trả lời

Ý nghĩa và ảnh hưởng của những thành tựu văn minh phương Đông (Ai Cập cổ đại, Ấn Độ và Trung Hoa thời kì cổ - trung đại) đối với Việt Nam được thể hiện như sau:

- Là một quốc gia có đường biển dài, Việt Nam thuận lợi để giao lưu buôn bán với bên ngoài, đồng thời cũng đóng vai trò là trung tâm để giao lưu văn hóa. Đặc biệt là dấu của 2 nền văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Quốc có ảnh hưởng sâu đậm đến Việt Nam.

- Góp phần làm phong phú, đa dạng hơn nền văn hóa Việt Nam là việc tiếp thu các thành tựu của 2 nền văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Quốc.

- Cụ thể văn minh Ấn Độ có tác động mạnh mẽ đến miền Trung và miền Nam Việt Nam. Từ tôn giáo, phong tục, chữ viết, kiến trúc đến mô hình nhà nước... đều bị ảnh hưởng mạnh bởi Ấn Độ. Trong khi đó, văn minh Trung Quốc lại có tác động mạnh mẽ đến miền Bắc Việt Nam. Tôn giáo, tư tưởng (Phật giáo Đại thừa, Nho giáo, Đạo giáo….), lễ Tết (tết Hàn thực, trùng cửu…), chữ viết (chữ Hán), mô hình nhà nước, v.v….

2. Em hãy giải thích vì sao “Cuộc diễu hành vàng của các Pha-ra-ông” ở Ai Cập được tổ chức trang trọng? Hãy đề xuất một số giải pháp để góp phần bảo tồn và tôn vinh các giá trị, thành tựu văn minh thế giới.

Trả lời

Cuộc diễu hành vàng của các Pha-ra-ông đã minh chứng thêm về sự vĩ đại của một nền văn minh độc đáo trải dài trong chiều sâu lịch sử, khích lệ thêm lòng tự hào dân tộc của người dân Ai Cập đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử, đất nước con người Ai Cập ra thế giới. Đó chính là lý do “Cuộc diễu hành vàng của các Pha-ra-ông” ở Ai Cập được tổ chức trang trọng

Em có đề xuất một số giải pháp để góp phần bảo tồn và tôn vinh các giá trị, thành tựu văn minh thế giới như sau:

- Đề xuất các di sản văn hóa, thiên nhiên với các tổ chức trong và ngoài nước như các cấp sở văn hóa, UNESSCO để có thể bảo tồn, tôn vinh các giá trị, thành tựu văn minh.

- Phục dựng, phỏng dựng các thành tựu văn minh thông qua công nghệ thực tế ảo 3D.

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 5: Khái niệm Văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM