Chính tả (Nghe - viết): Trên chiếc bè

Xuất bản: 31/10/2018 - Cập nhật: 05/11/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn bài Chính tả nghe viết Trên chiếc bè tuần 4 SGK Tiếng Việt 2. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 37 sách giáo khoa tiếng việt lớp 2

Câu 1.  Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.)

Giải bài tập chính tả nghe viết tuần 4 SGK Tiếng Việt 2

- Bài chính tả có những chữ nào viết hoa? Vì sao?

- Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào?

Trả lời

Đoạn trích các em cần nghe viết:

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

- Bài chính tả có những chữ sau phải viết hoa :

+ Tên bài : Trên.

+ Tên riêng : Dế Trũi

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa.

- Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết hoa.

>>>Xem lại bài tập đọc Trên chiếc bè

Câu 2. Tìm ba chữ cái có iê, ba chữ cái có yê.

Trả lời

- Một số chữ cái có vần iê như: liếc, kiêu, xiêu, chiều, liều, hiền, tiếc, liềm, xiên, …

- Một số chữ cái có vần yê như: duyệt, quyết, huyện,  yêu, yếu, huyền, tuyết, tuyệt, …

Câu 3​​​​​​​. Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu:

a) Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

b) Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

Trả lời

a)

Câu: Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

- viết dỗ : dỗ dành, dạy dỗ

- viết giỗ: giỗ tổ, cúng giỗ

Câu: Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

- viết dòng: dòng sông, dòng nước

- viết ròng : ròng rã, ròng ròng

b)

Câu: Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

- viết vần: vần thơ, gieo vần

- viết vầng: vầng trăng

Câu: Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

- viết dân: dân làng, nhân dân, nông dân, công dân

- viết dâng: dâng lên, nước dâng, dâng hiến.

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM