Số thập phân

Hướng dẫn làm bài Số thập phân

Khái niệm số thập phânKhái niệm số thập phân tiếp theoHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânLuyện tập trang 38Số thập phân bằng nhauSo sánh hai số thập phânLuyện tập trang 43Luyện tập chung trang 43Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânLuyện tập trang 45Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânLuyện tập chung trang 47Luyện tập chung trang 48 phần 1Luyện tập chung trang 48 phần 2
X