Project Unit 7 trang 17 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 05/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 17 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc giao lưu với lớp khác để cùng thảo luận về những món ăn ưa thích...

Xem lại bài cũ: Looking back Unit 7 trang 16 sgk anh 9

Project Unit 7 sgk Tiếng anh 9

1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. (Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

Project Unit 7 trang 17 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

Project Unit 7 trang 17 sgk Tiếng anh 9 phần 1

2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart. (Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoán thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. (Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

Hướng dẫn giải

Good morning teacher and friends,

Today I want to present about eating habits of students in our school. According to our group’s findings, almost students in our school do not have healthy eating habits. Firstly, they like fast food so much, which are not good for health, and eat this kind of food quite regularly. Secondly, although eating out may bring many risks of bad food sanitation, they tend to prefer eating out to eating at home. The food cooked at home, which is cleaner and more nutritious, is not their cup of tea. Lastly, they tend to eat much for dinner and do not give enough care to the breakfast. Contrary to popular belief, it’s not the dinner but the breakfast that is the most important meal of the day so you should eat a big breakfast and just a little in the evening. In conclusion, I suggest that students in our school should improve a healthier eating habits.

----------

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Unit 7 - Recipes and eating habbits - sgk Anh 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Tiếng anh lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM