Phiếu bài tập cuối tuần toán lớp 4 tuần 1

Xuất bản: 04/03/2020 - Tác giả:

Phiều bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4 được biên soạn giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã được học trong tuần

Phiều bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4 được biên soạn theo chương trình học tập gồm 2 phần là trắc nghiệm (4 câu) và trình bày chi tiết các bài toán  (3 bài tập) sẽ giúp các em học sinh:

 • Ôn tập kiến thức và kĩ năng đã học trong tuần
 • Tự kiểm tra đánh giá lại kiến thức đã học

Quý phụ huynh có thể tải về và in ra để các em học sinh rèn luyện tại nhà trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Phiều bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4 

Phần 1 - Trắc nghiệm

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số \(40025 \) đọc là:

 • A. Bốn mươi nghìn không trăm hai năm
 • B. Bốn mươi nghìn không trăm hai mươi lăm
 • C. Bốn mươi nghìn, hai trăm và 5 đơn vị
 • D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị

Câu 2: 

Điền dấu \(>; <; =\) thích hợp vào chỗ chấm

\(3427….3472\)                       \(37213….37231\)                       \(36728….36000 + 700 + 28\)

\(9998….8999\)                       \(60205….600025\)                      \(99998….99999\)

Câu 3:

Chọn câu trả lờ đúng

Nếu \(a = 9240\) thì giá trị biểu thức \(45105 – a : 5\) là:

 • A. \(7173\)
 • B. \(43257\)
 • C. \(42357\)
 • D. \(7183\)

Câu 4:

Khoanh vào chữ cái trước đáp số đúng:

Một đội công nhân đắp đường, trong 4 ngày đầu đắp được \(180m\) đường. Hỏi trong một tuần đội đó đắp được bao nhiêu mét đường? (Biết rằng 1 tuần làm việc 5 ngày và số mét đường đắp được trong mỗi ngày là như nhau)

 • A. \(225m\) đường
 • B. \(144m\) đường
 • C. \(135m\) đường
 • D. \(215m\) đường

Phần 2 – Trình bày chi tiết các bài toán

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là \(36\)cm. Chiều rộng bằng \(\frac{1}{4}\) chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2:  Một nhà máy trong \(4\) ngày sản xuất được \(680\) ti vi. Hỏi trong \(7\) ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm \(x\):

a)\(x– 1295 = 3702\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) \(x + 4876 = 9312\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) \(x \times 5 = 3645\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) \(x : 9 = 2036\)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Trên đây là bộ đề bài tập cuối tuần toán lớp 4 tuần 1 đã được Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn. Quý phụ huynh có thể tải về và in ra ở file phía dưới/

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ