Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Bài soạn là lời giải bài tập trang 95, sách giáo khoa Tiếng Việt 3, do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu văn bản. Qua đó hiểu được nội dung bài học: tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người.

Câu 1 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Đáp Án:

Trong xây dựng và bảo vộ Tổ quốc, sức khoẻ là hết sức cần thiết. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sốt mới....Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

 

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

Đáp Án:

Người yêu nước thì phải tích cực tham gia vào sự nghiệp xâi dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

 

Câu 3 (trang 95 sgk Tiếng Việt 3): Em sẽ làm gì sau khi đọc bài văn trên?

Đáp Án:

Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống con người. Em quyết tâm tập thể dục đều đặn mỗi sáng sớm cũng học tập tốt các tiết thể dục ở trường. Em cũng sẽ tự rèn luyện để có thể tham gia thi đấu một môn nào đó trong các cuộc thi thể dục thể thao nhà trường tổ chức.

Hướng dẫn soạn bài tập đọc 3 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
 

doctailieu.com
Back to top