Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì I Tuần 18 tiết 5

Bài soạn là lời giải bài tập trang 150 sách giáo khoa Tiếng Việt 3, hướng dẫn các em học sinh ôn tập kiến thức học kì I. Bổ sung và củng cố cách viết đơn, bố cục và cách sử dụng ngôn từ trong một lá đơn để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi đạt kết quả cao. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Câu hỏi (trang 150 sgk Tiếng Việt 3): Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

Đáp Án:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5 Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B

Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... — 20... cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.

Em xin trân trọng cảm ơn.

 

Người làm đơn

 

Nguyễn Bích Thủy

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì i Tuần 18 tiết 5
 

doctailieu.com
Back to top