Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 3 và bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn tài liệu hướng dẫn làm bài tập 3 và bài 4 tại trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 1 để tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn các bé ôn tập các kiến thức đã học tại nhà

Bài 3: Điền dấu >, =, < tương ứng

Bài 3 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp Án bài 3 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết theo mẫu

Bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp Án bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top