Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 3 và bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn tài liệu hướng dẫn làm bài tập 3 và bài 4 tại trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 1 để tham khảo kiến thức trước khi hướng dẫn các bé ôn tập các kiến thức đã học tại nhà

Bài 3: Điền dấu >, =, < tương ứng

Bài 3 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp Án bài 3 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Bài 4: Viết theo mẫu

Bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp Án bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 3 và bài 4 trang 23 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu