Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ trang 56 SGK Toán 2

Xuất bản: 03/07/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 56 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tìm x:

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                   g) x - 12 = 36.

Đáp án

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                 c) x - 10 = 25

x      = 8 + 4                 x      = 18 + 9                x        = 25 + 10

x      = 12                      x     = 27                       x        = 35

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                 g) x - 12 = 36.

x      = 24 + 8                x      = 21 + 7                x        = 36 + 12

x      = 32                       x     = 28                       x         = 48

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ11
Số trừ412342748
Hiệu9153546

Đáp án

Số bị trừ1121496294
Số trừ412342748
Hiệu79153546

Câu 3. Số?

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ trang 56 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ trang 56 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ trang 56 SGK Toán 2 ảnh 3
Lời giải

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị trừ trang 56 SGK Toán 2 ảnh 4

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ