Hướng dẫn giải Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 - sách bài tập

Xuất bản: 03/10/2018 - Cập nhật: 10/07/2020 - Tác giả:

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4Unit 20 sách bài tập. Tài liệu do doctailieu.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và bổ ích giúp các em ôn luyện kĩ càng những nội dung kiến thức đã được thầy cô trang bị trên lớp và thực hành ngay ở cuộc sống hàng ngày.

A. PHONICS - phát âm

(1) Look at the words write them with stress marks (') in the correct columns. say the words aloud.

Nhìn vào những từ, viết trọng âm của chúng và đặt vào cột đúng, sau đó đọc to

Hướng dẫn giải Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 - sách bài tập phần phát âm 1

1. enormous /ɪˈnɔːməs/

2. elephant /ˈɛlɪf(ə)nt/

3. November/ nə(ʊ)ˈvɛmbə/

4. wonderful /ˈwʌndəfʊl/

5. crocodiles krɒkədʌɪlz/

6. December /dɪˈsɛmbə/

7. beautiful /ˈbjuːtɪfʊl/

8. delicious /dɪˈlɪʃəs/

2) complete with the words above. Then say the sentences aloud

( Hoàn thành với những từ trên. Sau đó đọc to các câu)

Hướng dẫn giải Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 - sách bài tập phần phát âm 2

key:

1. enormous

Con hổ rất lớn

2. December

Tôi sẽ thăm Huế tháng 12

3. crocodiles

Tôi không thích cá sấu

4. beautiful/ wonderful

Thời tiết thật đẹp

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ