Hướng dẫn giải bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 21 sách giáo khoa lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ tài liệu hướng dẫn giải bài tập môn toán lớp 1 các câu hỏi 1, câu 2 và câu 3 tại trang 21 sách giao khoa giúp các phụ huynh tham khảo kiến thức để hướng dẫn các bé luyện tập kiến thức về dấu > và < đã được học trên lớp.

Câu 1: Điền dấu > dấu <

bài 1 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:


Giải bài 1 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Câu 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Bài 2 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 2 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Câu 3: Nối ô vuông với số thích hợp ( theo mẫu )

Bài 3 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án

Giải bài 3 trang 21 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

X