Hướng dẫn giải bài Phép nhân trang 92,93 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Phép nhân phần 5 Phép nhân và phép chia, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 92, 93 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài Phép nhân trang 92,93 SGK Toán 2 ảnh 1

Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

Hướng dẫn giải bài Phép nhân trang 92,93 SGK Toán 2 ảnh 2
5 + 5 + 5 = 15

Hướng dẫn giải bài Phép nhân trang 92,93 SGK Toán 2 ảnh 3
3 + 3 + 3 + 3 = 12

Đáp án

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

Câu 2. Viết phép nhân theo mẫu:

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Đáp án

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Câu 3. Viết phép nhân:

Hướng dẫn giải bài Phép nhân trang 92,93 SGK Toán 2 ảnh 4

Đáp án

a) 5 x 2 = 10

b) 4 x 3 = 12

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ