Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện từ và câu mở rộng vốn từ ngữ về cây cối Tiếng Việt 2

Hướng dẫn giải bài Luyện từ và câu mở rộng vốn từ ngữ về cây cối tuần 29, gợi ý trả lời câu 1,2,3 trang 95 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả:

-       rễ                      - lá

-       gốc                    - loa

-       thân                   - quả

-       cành                   - ngọn

Câu 2. Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây:

-        Thân cây: to, cao, chắc, bạc phếch, xù xì, nham nhám, nhẵn bóng, mềm mại, xanh thẫm..

-        Cành cây: um tùm, khẳng khiu, xum xuê, cong queo, trơ trụi...

-        Lá cây: xanh biếc, xanh non, mỡ màng, già úa, đỏ sẫm, úa vàng, non tơ, tươi tốt..

Câu 3. Ghi câu hỏi có cụm từ “để làm gì?” đế hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong tranh rồi viết câu trả lời.

Tranh 1:

*      Câu hỏi: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì?

-     Trả lời: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để cây phát triển xanh tốt.

Tranh 2:

*      Câu hỏi: Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để làm gì?

-     Trả lời: Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để bảo vệ cho cây khỏi bị sâu phá hoại.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu