Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2

Xuất bản: 07/07/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 5 Phép nhân và phép chia, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 96 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Số ?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Tính (theo mẫu):

2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =

2cm x 5 =                                2kg x 6 =

2dm x 8 =                                2kg x 9 =

Đáp án

2cm x 3 = 6cm                                2kg x 4 = 8kg

2cm x 5 = 10cm                               2kg x 6 = 12kg

2dm x 8 = 16cm                               2kg x 9 = 18kg

Câu 3. Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

Lời giải

Số bánh xe của 78 xe đạp là:

2 x 8 = 16 (bánh xe)

Đáp số: 16 bánh xe.

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 3
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 4

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 5
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 96 SGK Toán 2 ảnh 6

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ