Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 37 SGK Toán 2

Xuất bản: 29/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 37 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

6 + 5 =               6 + 6 =                6 + 7 =                   6 + 8 =

5 + 6 =               6 + 10 =              7 + 6 =                   6 + 9 =

8 + 6 =               9 + 6 =                6 + 4 =                   4 + 6 =

Đáp án

6 + 5 = 11              6 + 6 = 12               6 + 7 = 13                 6 + 8 = 14

5 + 6 = 11              6 + 10 = 16             7 + 6 = 13                  6 + 9 = 15

8 + 6 = 14              9 + 6 = 15               6 + 4 = 10                  4 + 6 = 10

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng2617382615
Số hạng53616936
Tổng

Đáp án

Số hạng2617382615
Số hạng53616936
Tổng3153543551

Câu 3. Số?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 ảnh 3
Lời giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

Câu 5. Trong hình bên:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 37 SGK Toán 2 ảnh 4
a) Có mấy hình tam giác ?

b) Có mấy hình tứ giác?

Lời giải chi tiết

Đánh số vào hình rồi đếm:

a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

b) Có 3 hình tứ giác là : h2, h(1,2), h (2,3).

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ