Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 25 SGK Toán 2

Xuất bản: 28/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 25 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. 

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 25 SGK Toán 2 ảnh 1
Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Đáp án

Số bút chì có trong hộp là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số: 8 bút chì.

Câu 2. 

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

Đáp án

Số bưu ảnh Bình có là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số: 14 bưu ảnh.

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập trang 25 SGK Toán 2 ảnh 2
Đáp án

Số người của đội 2 là:

15 + 2 = 17 (người )

Đáp số: 17 người.

Câu 4Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Đáp án

a) Độ dài của đoạn thẳng CD là:

10 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ