Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4 trang 178, 179 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Số ?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 câu 1

Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 đáp án câu 1
Câu 2. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

302...310                                       200 + 20 + 2...322

888...879                                       600 + 80 + 4....648

542...500 + 42                                400 + 120 + 5...525

Đáp án

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

Câu 3. Số ?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 câu 3
Đáp án

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 đáp án câu 3
Câu 4. Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 2 câu 4
Đáp án

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phút.

doctailieu.com
Back to top