Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2

Xuất bản: 12/07/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung phần 5 Phép nhân và phép chia, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 135 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

Đáp án

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

Câu 2. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 =                   20 x 3 =

20 x 4 =                   30 x 2 =

40 x 2 =                   20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 =                    60 : 3 =

80 : 2 =                    80 : 4 =

90 : 3 =                    80 : 2 =

Đáp án

a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30                       60 : 3 = 20

80 : 2 = 40                       80 : 4 = 20

90 : 3 = 30                       80 : 2 = 40

Câu 3.

a) Tìm 

 x 3 = 15;              4 x  = 28

b) Tìm y:

y : 2 = 2                     y : 5 = 3

Đáp án

a)

 x 3 = 15                 4 x  = 28

 = 15 : 3                  = 28 : 4

 = 5                         = 7

b) y : 2 = 2                           y : 5 = 3

y = 2 x 2                           y = 3 x 5

y = 4                                y = 15

Câu 4. Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ?

Lời giải 

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 2 ảnh 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ