Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả: Sông Hương tuần 26, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 76 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a. (giải, dải, rải):

*     giải thưởng, rải rác, dải rút.

(giành, dành, rành):

*     rành mạch, để dành, tranh giành.

b. (sứt, sức):

*     sức khỏe, sứt mẻ.

(đứt, đức):

*     cắt đứt, đạo đức (nứt, nức):

*     nức nở, nứt nẻ.

Câu 2. Viết các tiếng:

a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau:

-      Trái với hay: dở.

-      Tờ mỏng dùng để viết chữ lên: giấy.

b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau:

-     Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen dùng để viết chữ: mực.

-     Món ăn bằng quả rim đường: mứt.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu