Hướng dẫn giải bài 26+4; 36+24 trang 13 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài 26+4; 36+24 phần 2 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 13 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính

Hướng dẫn giải bài 26+4; 36+24 trang 13 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Hướng dẫn giải bài 26+4; 36+24 trang 13 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt:

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: .... con gà?

Lời giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

Câu 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Đáp án

18 + 2 = 20;

14 + 6 = 20;

17 + 3 = 20;

13 + 7 = 20;

16 + 4 = 20.

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ