Hướng dẫn cách làm và đáp án giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 1 trang 60

Xuất bản: 11/05/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 1 , bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 60 SGK Toán lớp 1chính xác nhất giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã được học.

BÀI 1 trang 60 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 60 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 60 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 60 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

5 - 1 - 1 = 4 - 1 - 1 = 3 - 1 - 1 =
5 - 1 - 2 = 5 - 2 - 1 = 5 - 2 - 2 =

Đáp án:

5 - 1 - 1 = 3 4 - 1 - 1 = 2 3 - 1 - 1 = 1
5 - 1 - 2 = 2 5 - 2 - 1 = 2 5 - 2 - 2 = 1

BÀI 3 trang 60 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

5 - 3 ... 2 5 - 4 ... 2 5 - 1 ... 3
5 - 3 ... 3 5 - 4 ... 1 5 - 4 ... 0

Đáp án:

5 - 3 = 2 5 - 4 < 2 5 - 1 > 3
5 - 3 < 3 5 - 4 = 1 5 - 4 > 0

BÀI 4 trang 60 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 60 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 5 - 2  =3

b ) 5 - 1 = 4

Đáp án bài 4 trang 60 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 5 trang 60 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

5 - 1 = 4 + ...

Đáp án:

5 - 1 = 4 + 0

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ