Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin chia sẻ chi tiết hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 67 SGK môn Toán lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước cách làm cùng đáp án trước khi hướng dẫn các bé làm bài ôn tập lại kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 67 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 1 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 67 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 3 + 2 =  6 - 3 - 1 = 6 - 1 - 2 =
3 + 1 + 2 = 6 - 3 - 2 = 6 - 1 - 3 =

Đáp án:

1 + 3 + 2 = 6 6 - 3 - 1 = 2 6 - 1 - 2 = 3
3 + 1 + 2 = 6 6 - 3 - 2 = 1 6 - 1 - 3 = 2

BÀI 3 trang 67 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu:

2 - 3 ... 6 3 + 3 ... 6 4 + 2 ... 5
2 + 4 ... 6 3 + 2 ... 6 4 - 2 ...5

Đáp án:

2 + 3 < 6 3 + 3 = 6 4 + 2 > 5
2 + 4 = 6 3 + 2 < 6 4 - 2 < 5

BÀI 4 trang 67 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp.

Bài 4 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top