Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 trang 51 Đối đáp với vua

Bài soạn giúp học sinh có thể biết sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện, dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được toàn bộ câu chuyện với giọng phù hợp. Chăm chú nghe bạn kể, học được ưu điểm của bạn, phát hiện đúng sai sót, kể tiếp được câu chuyện.

Câu 1 (trang 51 sgk Tiếng Việt 3): Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.

Đáp Án:

Cần sắp xếp lại như sau : 3 – 1 – 2 – 4

 

Câu 2 (trang 51 sgk Tiếng Việt 3): Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Đáp Án:

Tranh 1 : Cậu bé Cao Bá Quát chợt nảy ra một ý là phải nhìn rõ mặt nhà vua. Để thực hiện được ý muốn đó, cậu đã cởi bỏ quần áo nhảy ùm xuống hồ tắm. Quân lính tới lôi cậu lên. Cậu vùng vẫy, la hét làm náo động cả lên.

Tranh 2 : Thấy thế vua Minh Mạng bèn truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi. Đến trước nhà vua, cậu tự xưng là học trò ở miền quê xa ra chơi nên chẳng hay biết điều gì. Vua thấy cậu là học trò liền ra vế đối : Nước trong leo lẻo cá đớp cá và buộc cậu phải đối lại.

Tranh 3 : Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long và đến xem cảnh Tây Hồ. Quân lính rầm rầm rộ rộ đi theo xe bảo vệ nhà vua và bắt dân chúng phải tránh xa con đường của vua đi.

Tranh 4 : Là người có tài, có trí thông minh, cậu bé Quát đối ngay lại : Trời nắng chang chang người trói người . Vua thấy vế đối thật hay, thật hoàn chỉnh liền ra lệnh cởi trói tha cho cậu.

Gợi ý soạn bài kể chuyện 3 trang 51 Đối đáp với vua
 

doctailieu.com
Back to top