Gợi ý giải bài Tập đọc 3: Trang 144 Anh Đom Đóm

Bài soạn là lời giải bài tập đọc Anh Đom Đóm, giúp học sinh trả lời các hỏi sau bài học. Qua đó hiểu được nội dung, ý nghĩa, sự chuyên cần của Đom đóm và hình dung được cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.

Câu 1 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Anh Đóm lên đèn đi đâu?

Đáp Án:

Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

 

Câu 2 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

Đáp Án:

Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

 

Câu 3 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

Đáp Án:

Vung ngọn đèn lồng.

Anh Đóm quay vòng.

Như sao bừng nở.

Gợi ý giải bài Tập đọc 3: Trang 144 Anh Đom Đóm
 

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM