Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Gợi ý giải bài Tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ

Qua bài soạn tập đọc Người liên lạc nhỏ, trang 113 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 giúp học sinh chuẩn bị bài tốt nhất trước khi lên lớp. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và kỹ năng đọc hiểu, chú ý các từ khó và dễ lẫn. Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật.

Câu 1 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

Đáp Án:

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

 

Câu 2 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng?

Đáp Án:

Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người Nùng, bác cán bộ phải làm như vậy để che mắt địch.

 

Câu 3 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Cách đi đường của hai bác cháu như thê nào?

Đáp Án:

Cách đi đường của hai bác cháu được bố trí như sau : Kim Đồng đi trước, ông ké lững thững đi sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường.

 

Câu 4 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.

Đáp Án:

Sau đây là các chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng : Gặp địch, Kim Đồng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên huýt sáo làm hiệu. Khi giặc hỏi, Kim Đồng nhanh trí trả lời ngay: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Kim Đồng đã lừa địch bằng cách quay lại gọi: "Già ơi ! Ta đi thôi ! về nhà cháu còn xa lắm đấy !" Sự mưu trí ấy làm cho giặc tưởng rằng đó chính là thầy mo thật.

Gợi ý giải bài tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ
 

doctailieu.com
Back to top