Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Gợi ý giải bài Tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ

Qua bài soạn tập đọc Người liên lạc nhỏ, trang 113 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 giúp học sinh chuẩn bị bài tốt nhất trước khi lên lớp. Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và kỹ năng đọc hiểu, chú ý các từ khó và dễ lẫn. Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật.

Câu 1 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

Đáp Án:

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

 

Câu 2 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng?

Đáp Án:

Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người Nùng, bác cán bộ phải làm như vậy để che mắt địch.

 

Câu 3 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Cách đi đường của hai bác cháu như thê nào?

Đáp Án:

Cách đi đường của hai bác cháu được bố trí như sau : Kim Đồng đi trước, ông ké lững thững đi sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường.

 

Câu 4 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.

Đáp Án:

Sau đây là các chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng : Gặp địch, Kim Đồng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên huýt sáo làm hiệu. Khi giặc hỏi, Kim Đồng nhanh trí trả lời ngay: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Kim Đồng đã lừa địch bằng cách quay lại gọi: "Già ơi ! Ta đi thôi ! về nhà cháu còn xa lắm đấy !" Sự mưu trí ấy làm cho giặc tưởng rằng đó chính là thầy mo thật.

Gợi ý giải bài tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Gợi ý giải bài Tập đọc 3 Người liên lạc nhỏ để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu