Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập trang 47 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết các làm các bài luyện tập trang 47 sách giáo khoa lớp 1, Tài liệu sẽ giúp các bạn tham khảo cách làm cùng đáp án để có thể kèm các bé ôn tập kiến thức về phép + trong phạm vi 4 đã được học trên lớp.

Câu 1 (Trang 47 - SGK toán lớp 1): Tính

1 + 3 = 3 + 1 = 1 + 1 =
2 + 2 = 2 +1 = 1 + 2 =

Đáp án:

1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 =
2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3

Câu 2 (Trang 47 - SGK toán lớp 1): Tính

bài 2 trang 47 sách giáo khoa lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 47 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3 (Trang 47 - SGK toán lớp 1): Điền dấu

2 + 1 ... 3 4 ... 1 + 2
1 + 3 ... 3 4 ... 1 + 3
1 + 1 ... 3 4 ... 2 + 2

Đáp án:

2 + 1  3 4 > 1 + 2
1 + 3 > 3 4 =  1 + 3
1 + 1 < 3 4 = 2 + 2

Câu 4 (Trang 47 - SGK toán lớp 1): Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 47 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án: 3 + 1 = 4

Đáp án bài 4 trang 47 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top