Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 70 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 70 SGK Toán lớp 1 chính xác nhất. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo cách là cũng như đáp án để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức cộng - trừ trong phạm vi 7 mà bé đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 70 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 70 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

6 +1 = 5 + 2 = 4 + 3 =
1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 =
7 - 6 = 7 - 5 = 7 - 4 =
7 - 1 = 7 - 2 = 7 - 3 =

Đáp án:

6 +1 = 7 5 + 2 = 7 4 + 3 = 7
1 + 6 = 7 2 + 5 = 7 3 + 4 = 7
7 - 6 = 1 7 - 5 = 2 7 - 4 = 3
7 - 1 = 6 7 - 2 = 5 7 - 3 = 4

BÀI 3 trang 70 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

2 + ... = 7 1 + ... = 5 7 - ... = 1
7 - ... = 4 ... + 1 = 7 7 - ... = 3
... + 3 = 7 ... + 2 = 7 ... - 0 = 7

Đáp án:

2 +5 = 7 1 + 4 = 5 7 - 6 = 1
7 - 3 = 4 6 + 1 = 7 7 - 3 = 3
4 + 3 = 7 5 + 2 = 7 7 - 0 = 7

BÀI 4 trang 70 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu ( > = < )

3 + 4 ... 7 5 + 2 ... 6 7 - 5 ... 3
7 - 4 ... 4 7 - 2 ... 5 7 - 6 ... 1

Đáp án:

3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7 - 5 < 3
7 - 4 < 4 7 - 2 = 5 7 - 6 = 1

BÀI 5 trang 70 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp:

bài 5 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top