Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 57 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1, 2, 3,4 và bài 5 trang 57 SGK Toán lớp 1 chi tiết, giúp các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn lại các bé ôn tập tại nhà những kiến thức đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 57 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

BÀI 2 trang 57 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền Số ?

Bài 2 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

BÀI 3 trang 57 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 - 1 - 1 = 4 - 1 - 2 =  4 - 2 - 1 =

Đáp án:

4 - 1 - 1 = 2 4 - 1 - 2 = 1 4 - 2 - 1 = 1

BÀI 4 trang 57 SGK toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu ( > = <)

3 - 1 ... 2 3 - 1 ... 3 - 2
4 - 1 ... 2 4 - 3 ... 4 - 2
4 - 2 ... 2 4 - 1 ... 3 + 1

Đáp án:

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2
4 - 1 > 2 4 - 3 < 4 - 2
4 - 2 = 4 - 1 < 3 + 

BÀI 5 trang 57 SGK toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 5 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 57 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top