Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức

Xuất bản: 04/10/2022 - Tác giả:

Giải KHTN 7 bài 36 Kết nối tri thức : Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, trả lời các câu hỏi trang 148 - 150 SGK Khoa học tự nhiên 7 KNTT

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Giải KHTN 7 Kết nối tri thức Bài 36 : Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức ngắn gọn

Tài liệu giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Bài 36 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ:

Mở đầu

Câu hỏi trang 148 SGK KHTN 7 Kết nối tri thức

Mỗi sinh vật từ khi hình thành, sinh ra và lớn lên đều trải qua quá trình sinh trưởng và phát triển. Vậy quá trình sinh trưởng và phát triển là gì? Các quá trình đó diễn ra như thế nào?

Trả lời

Mỗi sinh vật từ khi hình thành, sinh ra và lớn lên đều trải qua quá trình sinh trưởng và phát triển.

+ Quá trình sinh trưởng và phát triển ở sinh vật được hiểu là sinh vật có sự lớn lên và có nhiều sự thay đổi bên trong cơ thể để tồn tại và thích nghi với môi trường sống.

+ Các quá trình đó diễn ra trong suốt đời sống của sinh vật.

- Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức -

I - Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

1. Sinh trưởng, phát triển là gì?

Câu hỏi trang 149 SGK KHTN 7 Kết nối tri thức

Đọc thông tin SGK KHTN 7 Kết nối tri thức KHTN 7 và quan sát Hình 36.1 để trả lời các yêu cầu sau:

1. Phát biểu khái niệm sinh trưởng và phát triển.

2. Mô tả các dấu hiệu thể hiện sự sinh trưởng ở cây cam và con ếch. Những biến đổi nào diễn ra trong đời sống của chúng thể hiện ở sự phát triển?

Trả lời

1. Khái niệm sinh trưởng: Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó mà cơ thể lớn lên.

Khái niệm phát triển: Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

2. - Các dấu hiệu thể hiện sự sinh trưởng ở cây cam và con ếch:

+ Ở cây cam: có sự dài ra về chiều dài và to ra về kích thước.

+ Ở con ếch: có sự tăng lên về kích thước, khối lượng.

- Những biến đổi diễn ra trong đời sống của chúng thể hiện sự phát triển là:

+ Ở cây cam: từ hạt mọc thành cây, sự ra hoa, kết quả.

+ Ở con ếch: trứng nở thành nòng nọc, nòng nọc thành ếch.

- Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức -

2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Câu hỏi trang 149 SGK KHTN 7 Kết nối tri thức

Quan sát Hình 36.1 và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cam và con ếch.

2. Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Trả lời

1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cam và con ếch:

- Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cam: Sự nảy mầm của hạt → Cây con → Cây trưởng thành → Ra hoa, kết quả.

- Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của con ếch: Trứng đã thụ tinh → Ấu trùng → Ếch trưởng thành.

2. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển: Trong vòng đời của sinh vật, các giai đoạn sinh trưởng và phát triền diễn ra đan xen với nhau. Sinh trưởng gắn với pháy triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.

- Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức -

II - Mô phân sinh và chức năng của mô phân sinh

Câu hỏi trang 150 SGK KHTN 7 Kết nối tri thức

1. Quan sát Hình 36.2 và đọc thông tin mục II để hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng.

Loại mô phân sinh

Vị trí

Vai trò

Mô phân sinh đỉnh

?

?

Mô phân sinh bên

?

?

2. Tại sao nhiều loài thực vật không ngừng dài ra và to lên?

Trả lời

1.

Loại mô phân sinh

Vị trí

Vai trò

Mô phân sinh đỉnh

Đỉnh rễ và các chồi thân

Giúp thân, cành, rễ tăng về chiều dài

Mô phân sinh bên

Nằm giữa mạch gỗ và mạch rây

Giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang

2.

Nhiều loài thực vật không ngừng dài ra và to lên vì: Hầu hết các loài thực vật đều có mô phân sinh – loại mô này giúp cho thực vật có thể sinh trưởng dễ dàng nhờ khả năng phân chia. Mô phân sinh đỉnh có ở rễ và các chồi thân (gồm chồi ngọn hay gọi là chồi đỉnh và chồi nách), giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang. Do đó, cây có thể lớn lên và to ra.

- HẾT -

Trên đây là toàn bộ nội dung Giải KHTN 7 Bài 36 Kết nối tri thức. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM