Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chiêu sẻ cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số:

a) Từ 15 đến 25..................................................................

b) Từ 69 đến 79......................................................................

Đáp án:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

BÀI 2 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Đáp án:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

BÀI 3 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: <, >, =

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3

Đáp án:

a) 72 < 76                    b)   85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42 < 76                      16 = 10 + 6

45 < 47                            33 < 66                      18 = 15 + 3

BÀI 4 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

Đáp án:

Số cây là:
10  + 8  = 18 (cây)
Đáp số: 18 cây.

BÀI 5 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án: Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
02/06/2018    02:39 AM
02/06/2018    02:39 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu