Cách giải và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 sách giáo khoa Toán lớp 1

Xuất bản: 02/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Đọc Tài Liệu chiêu sẻ cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 1 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số:

a) Từ 15 đến 25..................................................................

b) Từ 69 đến 79......................................................................

Đáp án:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

BÀI 2 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Đáp án:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

BÀI 3 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: <, >, =

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3

Đáp án:

a) 72 < 76                    b)   85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42 < 76                      16 = 10 + 6

45 < 47                            33 < 66                      18 = 15 + 3

BÀI 4 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

Đáp án:

Số cây là:
10  + 8  = 18 (cây)
Đáp số: 18 cây.

BÀI 5 trang 147 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án: Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ