Giải bài toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài tập trang 50 sách giáo khoa

Xuất bản: 09/05/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Chia sẻ miễn phí hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án các bài tập 1,2,3,4 và 5 tại trang 50 SGK môn Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức mà bé đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

bài 1 trang 50 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5
1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5  
1 + 3 = 4 2 + 3 = 5    
1 + 4 = 5      

Bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

bài 2 trang 50 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 50 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 50 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

2 + 1 + 1 = 
1 + 2 + 1 =
3 + 1 + 1 = 
1 + 3 + 1 = 
1 + 2 + 2 = 
2 + 2 + 1 = 

Đáp án:

2 + 1 + 1 = 4
1 + 2 + 1 = 4
3 + 1 + 1 = 5
1 + 3 + 1 = 5
1 + 2 + 2 = 5
2 + 2 + 1 = 5

Bài 4 trang 50 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

3 + 2 ... 5
3 + 1 ... 5
4 ... 2 + 1
4 ... 2 + 3
2 + 3 ... 3 + 2
1 + 4 ... 4 + 1

Đáp án:

3 + 2 = 5
3 + 1 > 5
2 + 1
4 < 2 + 3
2 + 3 = 3 + 2
1 + 4 = 4 + 1

Bài 5 trang 50 SGK Toán lớp 1

Đề bài:

bài 5 trang 50 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa lớp 1
 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ