Giải bài tập trang 181 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 , bài 4, bài 5 trang 181 SGK môn toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Câu hỏi bài 1 trang 181 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 181 SGK Toán lớp 1

Bài 2

Đề Bài: 

a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số bé nhất:

50, 48, 61, 58

Đáp án:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3

Đề Bài: Đặt tính rồi tính:

35 + 40                         73 - 53                           88 - 6

86 - 52                          5 + 62                            33 + 55

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 181 SGK Toán lớp 1

Bài 4

Đề Bài: Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 22 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?

Đáp án:

Số trang vở Lan chưa viết là:
48 - 22 = 26 (trang)
Đáp số: 26 trang.

Bài 5

Đề Bài: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Câu hỏi bài 5 trang 181 SGK Toán lớp 1

Đáp án:


Đáp án bài 5 trang 181 SGK Toán lớp 1

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ