Giải bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sách giáo khoa Toán lớp 1

Xuất bản: 07/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Xem ngay hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 SGK môn toán lớp 1.

Bài 2

Đề Bài: Tính

Câu hỏi bài 2 trang 178 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 178 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài: >; =; <

Câu hỏi bài 3 trang 178 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 178 SGK Toán lớp 1

 

Bài 4

Đề Bài: Một băng giấy dàu 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi bằng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét ?

Đáp án:

Băng dầy còn lại dài:
75 - 25 = 50 (cm)
Đáp số: 50 cm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ