Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 169 sách giáo khoa

Xuất bản: 06/06/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 169 SGK Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài:  > < =

a)32 + 7...40                                b)32 + 14...14 + 32

  45 + 4...54 + 5                              69 - 9...96 - 6

  55 - 5...40 + 5                              57 - 1...57 + 1

Đáp án:

a)32 + 7 < 40                                b)32 + 14 = 14 + 32

  45 + 4 < 54 + 5                              69 - 9 < 96 - 6

  55 - 5 = 40 + 5                              57 - 1 < 57 + 1

Bài 2

Đề Bài:  Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Đáp án:

Thanh gỗ còn lại dài là:
97 - 2 = 95 (cm)
Đáp số: 95cm.

Bài 3

Đề Bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giỏ 1 có: 48 quả cam.
Giỏ 2 có : 31 quả cam.
Tất cả có:....quả cam ?

Đáp án:

Số quả cam có trong hai giỏ là:
48 + 31 = 79 (quả)
Đáp số: 79 quả.

Bài 4

Đề Bài: Kẻ thêm một đoạn thẳng để có:

Câu hỏi bài 4 trang 169 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 169 SGK Toán lớp 1
 

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ