Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 163 sách giáo khoa Toán lớp 1

Xem ngay cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 163 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Đặt tính rồi tính

4 + 42                          76 - 42                         52 + 47

42 + 34                         76 - 34                         47 + 52

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 163 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài: > < =

30 + 6......6 + 30 45 + 2.....3 + 45 55......50 + 4

Đáp án:

30 + 6 = 6 + 30 45 + 2 < 3 + 45 55 > 50 + 4

Bài 3

Đề Bài: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):


 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 163 SGK Toán lớp 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập trang 163 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu