Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp bán bài tập trang 160 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 SGK Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Đặt tính rồi tính:

45 - 23 57 -  31 72 - 60 70 - 40 66 - 25

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 160 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài: Tính nhẩm

65 - 5 =  65 - 60 = 65 - 65 =
70 - 30 = 94 - 3 = 33 - 30 =
21 - 1 = 21 - 20 = 32 - 10 =

Đáp án:

65 - 5 = 60 65 - 60 = 5 65 - 65 = 0
70 - 30 = 40 94 - 3 = 91 33 - 30 = 3
21 - 1 = 20 21 - 20 = 1 32 - 10 = 22

Bài 3

Đề Bài: > = <

Câu hỏi bài 3 trang 160 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 160 SGK Toán lớp 1
 

Bài 4

Đề Bài: Lớp 1B có 35 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nam ?

Đáp án:

Lớp 1B có số bạn nam là:
35 - 20 = 15 (bạn)
Đáp số: 15 bạn.

Bài 5

Đề Bài: Nối (theo mẫu)

Câu hỏi bài 5 trang 160 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 160 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top