Giải bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 127 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 SGK toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết (theo mẫu)

a)

Câu hỏi bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

b) Ba chục: 30                           Bốn chục:....

Tám chục: ....                           Sáu chục:....

Một chục:.....                            Năm chục:.....

c) 20: hai chục                          50:..............

70:...chục                                80:.............

90:...chục                                30:............

Đáp án:

a)

Đáp án bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

b)

Ba chục: 30                           Bốn chục: 40

Tám chục: 80                        Sáu chục: 60

Một chục: 10                        Năm chục: 50

c)

20: hai chục                         50: năm chục

70: bảy chục                        80: tám chục

90: chín chục                        30: ba chục
 

BÀI 2 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Số tròn chục?

Câu hỏi bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

20....10                 40....80                 90....60

30....40                 80....40                 60....90

50....70                 40....40                 90....90

Đáp án:

20 > 10                 40 < 80                 90 > 60

30 < 40                 80 > 40                 60 < 90

50 < 70                 40 = 40                 90 = 90

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ