Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 127 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 SGK toán lớp 1 để các bạn tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

BÀI 1 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết (theo mẫu)

a)

Câu hỏi bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

b) Ba chục: 30                           Bốn chục:....

Tám chục: ....                           Sáu chục:....

Một chục:.....                            Năm chục:.....

c) 20: hai chục                          50:..............

70:...chục                                80:.............

90:...chục                                30:............

Đáp án:

a)

Đáp án bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

b)

Ba chục: 30                           Bốn chục: 40

Tám chục: 80                        Sáu chục: 60

Một chục: 10                        Năm chục: 50

c)

20: hai chục                         50: năm chục

70: bảy chục                        80: tám chục

90: chín chục                        30: ba chục
 

BÀI 2 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Số tròn chục?

Câu hỏi bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 127 SGK Toán lớp 1

Đề bài: 

20....10                 40....80                 90....60

30....40                 80....40                 60....90

50....70                 40....40                 90....90

Đáp án:

20 > 10                 40 < 80                 90 > 60

30 < 40                 80 > 40                 60 < 90

50 < 70                 40 = 40                 90 = 90

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 1, bài 2, bài 3 trang 127 sách giáo khoa Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu