Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa

Những bài ôn tập sẽ giúp các em ôn lại những bài đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp được tốt hơn. Giải bài tập toán lớp 3 với bài ôn tập về hình học sẽ cho các em tổng kết lại cũng như giúp cha mẹ có thể cùng các em học tập môn toán một cách tốt hơn.

Bài 1 (trang 11 SGK Toán 3):

Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa

Lời giải:

a) Độ dài đường khấp khúc ABCD là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

b) Chu vi hình tam giác MNP là:

34 + 12 + 40 = 86 (cm)

Đáp số: 86 cm

Bài 2 (trang 11 SGK Toán 3): Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD

Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa
 

Lời giải:

Học sinh tiến hành đo bằng thước có vạch.

(đo được : AB = 3cm; BC = 2cm; DC = 3 cm; AD = 2 cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 3):

- Trong hình bên:

- Có bao nhiêu hình vuông?

- Có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa
 

Lời giải:

- Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to)

- Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to)

Bài 4 (trang 12 SGK Toán 3):

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:

a) Ba hình tam giác

b) Hai hình tứ giác

Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa
 

Lời giải:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng ở mỗi hình như sau:

Giải bài tập toán lớp 3: Ôn tập về hình học trang 11 sách giáo khoa

doctailieu.com
Back to top