Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập chính tả trang 96 Tiếng Việt 3 Nghe viết Chiều trên sông Hương

Đọc Tài Liệu xin gửi tới bạn đọc bài soạn, là lời giải bải tập chính tả Chiều trên sông Hương. Giúp học sinh củng cố và luyện tập ngữ pháp, sử dụng đúng dấu câu. Rèn luyện kỹ năng viết, viết đúng các từ khó. Biết viết hoa các chữ đầu câu, tên riêng, tên địa danh...

Câu 1 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): – Bài chính tả có mấy câu?

– Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?

Đáp Án:

– Bài chính tả có ba câu.

– Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

 

Câu 2 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Đáp Án:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.

 

Câu 3 (trang 96 sgk Tiếng Việt 3): Viết lời giải các câu đố sau :

Đáp Án:

a) Đó là các chữ : trâu – trầu – trấu

b) Đó là hạt cát

Giải bài tập chính tả trang 96 Tiếng Việt 3 Nghe viết chiều trên sông Hương
 

doctailieu.com
Back to top