Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Giải bài tập chính tả trang 91 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Buổi học thể dục

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng chính tả, phân biệt các âm s/x, an/inh và biết viết đúng các từ tên riêng phiên âm nước ngoài.

Câu 2 (trang 91 sgk Tiếng Việt 3): Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc:

Đáp Án:

Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

 

Câu 3 (trang 91 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Đáp Án:

a) s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.


 

doctailieu.com
Back to top