Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Giải bài tập chính tả trang 133 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Thì thầm

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp. Giúp các em chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Việt 3.

Câu hỏi :

Đáp Án:

a) - Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên

- Giải câu đố . Đó là cái cẳng chân con người, mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau.

b) Đặt câu chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Một ông cầm hai cây sào Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang

- Giải câu đố: Đó là một bàn tay cầm đôi đũa và cơm vào miệng.

 

Giải bài tập chính tả trang 133 Tiếng Việt 3 Nghe - viết: Thì thầm
 

doctailieu.com
Back to top