Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập chính tả trang 101 Tiếng Việt 3 Nghe viết Cảnh đẹp non sông

Bài giải nghe viết Cảnh đẹp non sông trong chương trình chính tả 3, hướng dẫn các em học sinh nghe - viết chính xác bốn câu ca dao cuối trong bài. Trình bày đúng các câu thơ thể lục bát, thể song thất - Luyện viết đúng 1 số tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn ch/tr.

Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Cảnh đẹp non sông (trích)

a) Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

b) Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Đáp Án:

a) Các tên riêng: (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

b) Nhận xét:

- Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.

- Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li. Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

 

Câu 2 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Đáp Án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng → chuối.

– Làm cho người ta khỏi bệnh → chữa chạy.

– Cùng nghĩa với nhìn → trông.

b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau :

– Mang vật nặng trên vai → vác.

– Có cảm giác cần uống nước → khát

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống → thác

Giải bài tập chính tả trang 101 Tiếng Việt 3 Nghe viết Cảnh đẹp non sông
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chính tả trang 101 Tiếng Việt 3 Nghe viết Cảnh đẹp non sông để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu