Giải bài tập chính tả trang 101 Tiếng Việt 3 Nghe viết Cảnh đẹp non sông

Bài giải nghe viết Cảnh đẹp non sông trong chương trình chính tả 3, hướng dẫn các em học sinh nghe - viết chính xác bốn câu ca dao cuối trong bài. Trình bày đúng các câu thơ thể lục bát, thể song thất - Luyện viết đúng 1 số tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn ch/tr.

Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Cảnh đẹp non sông (trích)

a) Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

b) Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Đáp Án:

a) Các tên riêng: (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

b) Nhận xét:

- Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.

- Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li. Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

 

Câu 2 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Đáp Án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng → chuối.

– Làm cho người ta khỏi bệnh → chữa chạy.

– Cùng nghĩa với nhìn → trông.

b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau :

– Mang vật nặng trên vai → vác.

– Có cảm giác cần uống nước → khát

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống → thác

Giải bài tập chính tả trang 101 Tiếng Việt 3 Nghe viết Cảnh đẹp non sông
 

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM