Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Giải bài tập Chính tả Tiếng Việt 3 Nghe - viết Hai Bà Trưng

Bài soạn là lời giải bài tập trang 7, sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Hướng dẫn các em học sinh biết viết hoa đúng tên riêng, điền đúng vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng l/n hoặc có vần iêc/iêt. Tìm được các từ ngữ có tiêng bắt đầu bằng l/n hoặc có vần iêc/iêt.

Câu 1 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Nghe - viết: Hai Bà Trưng

Đáp Án:

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu

 

Câu 2 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Đáp Án:

a) lành lặn

nao núng

lanh lảnh

b) đi biền biệt

thấy tiếng tiết

xanh biêng biếc

 

Câu 3 (trang 7 sgk Tiếng Việt 3): Thi tìm nhanh các từ ngữ

Đáp Án:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lung linh, lớn lao,...

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nôn nóng, nụ hoa, ...

b) Chứ tiếng có vần iết: thân thiết, quen biết, ...

Chứa tiếng có vần iêc: mắt biếc, hối tiếc, ...ới chiếc bánh này bạn tự do bay bổng sáng tạo với bất cứ loại nguyên liệu nào bạn có trong tay

 

Giải bài tập Chính tả Tiếng Việt 3  Nghe - viết Hai Bà Trưng
 

doctailieu.com
Back to top