Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Giải bài tập chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo tuần 34, gợi ý trả lời câu 1,2 trang 140 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Tìm các từ:

a. Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:

-       Chỉ nơi tập trung đông người mua bán: chợ.

-       Cùng nghĩa với đợi: chờ.

-       Trái nghĩa với méo: tròn.

b. Có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

-       Chỉ hiện tượng gió rất mạnh, gây mưa to, có sức phá hoại dữ dội: bão.

-       Cùng nghĩa với cọp: hùm (hổ)

-       Trái nghĩa với bận: rảnh (rỗi).

Câu 2. Tìm các từ:

a. Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” chỉ các loài cây:

chè, trám, tràm, tre, trúc, trầm, chuối, chè, chôm chôm...

b. Có thanh hỏi hoặc thanh ngã chỉ các đồ dùng: tủ, chổi, bình thủy, chảo, đũa, đĩa, võng...

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu