Giải bài tập chính tả 3 trang 61 Nghe viết Bận

Bài soạn mà Đọc Tài Liệu gửi tới bạn đọc dưới đây giúp các em học sinh ôn tập và củng cố ngữ pháp, nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng các dòng thơ và khổ thơ 4 chữ. Phân biệt được các vần en/oen, làm đúng các bài tập trang 61, sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

Câu 2 (trang 61 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống en hay oen?

Đáp Án:

Nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

 

Câu 3 (trang 61 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

Đáp Án:

a) • trung: trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,...

• chung: chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thủy chung, chung kết, việc chung, ...

• trai: trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, ...

• chai: chai lọ, chai tay, chai mật, chai sạn, ...

• trống: cái trống, trống vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, ...

• chống: chèo chống, chống đỡ. chống chọi, chống trả, chống lại, ...

b) • kiên : kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan, kiên quyết, kiên cố, trung kiên, ...

• kiêng: kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, ...

• miến; miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến, ///

•. miếng: miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ, ...

• tiến: tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến, ...

• tiếng: danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng, ...

Giải bài tập chính tả 3 trang 61 Nghe viết Bận
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X